Rozmarýnek
... pro zdraví i pro radost


Zeptejte se ... - Odběr příspěvků

Přihlášení/zrušení odběru aktualit e-mailem

Vaše e-mailová adresa:

Vaše jméno: (nepovinný údaj)

Vaše město: (nepovinný údaj)


Zaškrtnutím příslušného políčka registračního formuláře udělujete firmě Rozmarýnek, nám. Míru 10, 787 01 Šumperk, IČO: 75250161 (dále jen „Rozmarýnek“), coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a informace o Vašich nákupech u nás nebo využívání našich služeb pro marketingové účely.

Marketingové účely zahrnují zejména následující činnosti zpracování:

• zasílání obchodních sdělení informujících o nabídce zboží;
• optimalizaci takových marketingových sdělení za účelem jejich přesnějšího zacílení (personalizace) např. s ohledem na Vaše bydliště nebo Vámi zakoupené produkty.

Tento souhlas je udělován dobrovolně, a nebude-li odvolán, na dobu 4 let od jeho udělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, nebo nás informovat, že si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje dále zpracovávali pro konkrétní účely, a to prostřednictvím žádosti/sdělení zaslaných emailem na adresu: obchod@rozmarynek.eu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů, které se uskutečnilo před takovým odvoláním. Z důvodu plnění povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů budeme po přiměřenou dobu po odvolání Vašeho souhlasu zpracovávat údaje o tom, že jste souhlas udělil nebo odvolal, a to za účelem prokázání, na jakém základě Vám zasíláme naše obchodní sdělení. V případě odvolání Vašeho souhlasu s odběrem obchodních sdělení budeme i nadále zpracovávat Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu za účelem vyloučení toho, abychom Vás opětovně kontaktovali za účelem nabízení zboží nebo služeb. V rámci odvolání Vašeho souhlasu nás však můžete informovat, že se nepřejete, abychom Vaše osobní údaje pro tyto evidenční údaje zpracovávali. Máte právo kdykoli od nás požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že máte podezření, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Co je nového ?

08.12.2018
Velké Losiny
Vánoce v Ruční papírně...

Další novinky

Zeptejte se ...


.